Verpleegoproep met lokalisatie

De nieuwste generatie verpleegoproep is een unieke, geïntegreerde oplossing waarbij flexibiliteit en mobiliteit van bewoners en zorgverleners centraal staan. Het draadloze verpleegoproepsysteem met lokalisatie gebruikt gepatenteerde technologieën om een noodoproep aan te vullen met informatie over de bronlocatie, dit zowel voor oproepen van de patiënt als voor assistentie of agressie-oproepen waarbij de zorgverlener hulp nodig heeft.

BEPERKTE APPARATUUR

Draadloze oproep

Een oproep wordt gelanceerd door één enkele keer op de knop te drukken. Annulatie of afstellen van een oproep gebeurt door het nabij brengen van een verpleegtag.

Real-time lokalisatiebepaling

De tag communiceert ten allen tijde via communicators met het centrale platform. Hierdoor kan zowel bij een oproep, of vanuit de verpleegpost een locatie opgevolgd en opgevraagd worden.

Draadloze tags

De tags zijn oplaadbaar, deze dienen niet geopend te worden en er dienen geen batterijen vervangen te worden. De tags worden in de gebruiksvriendelijke software toegekend door het verzorgend personeel, zowel voor de verpleegkundigen als voor de bewoners.

Slimme alarmering en lokalisatie

Het nieuwe Televic zorgcommunicatieplatform gebruikt state-of-the-art en gepatenteerde technologieën om een noodoproep aan te vullen met informatie over de locatie. Dit zowel voor oproepen van de patiënt als voor assistentie- of agressieoproepen van de zorgverlener.


Alle communicatie met het centrale platform gebeurt via een draadloze tag. Die is instelbaar en verzamelt draadloos alle locatie-informatie binnen het gebouw om dit dan ook in geval van alarm mee te sturen. Daarnaast is het ook mogelijk om preventief bewoners en personeel te lokaliseren zodat je ook een controlerende functie kunt uitoefenen in situaties waar dit absoluut noodzakelijk is.

Hoe kiest u de juiste technologie voor personen lokalisatie?

Bekijk de white paper.

Voordelen

Accurate locatiebepaling binnenshuis: door middel van een unieke technologie is het mogelijk om personen ten allen tijde op een betrouwbare manier te lokaliseren tot op kamerniveau.
Deze gepatenteerde technologie werd specifiek voor de zorgsector ontwikkeld.

Ter plaatse afstellen van een oproep: tags laten toe om van overal binnen bereik een oproep te maken. De oproep kan afgesteld worden door de tag van het verplegend/verzorgend personeel in de nabijheid van de tag van de  bewoner/patiënt te brengen.
Op deze manier is men steeds zeker dat iemand ter plaatse geweest is en kan men identificieren wie ter plaatse geweest is.

Historiek en logging: het systeem houdt nauwkeurig alle activiteiten bij. Wie, wat, waar en wanneer maakt deel uit van een eenvoudig af te lezen rapportering en analyse.

Download hier de flyer over het draadloos verpleegoproepsysteem.

Health&Care Innovatie Award

"Dankzij het bekroonde product geven we patiënten en bewoners de vrijheid om zonder toezicht rond te lopen. Het draadloze verpleegoproepsysteem is uitgerust met een oproepknop waarmee een alarm geactiveerd kan worden, en de locatie real-time over het systeem gecommuniceerd wordt naar de verpleegkundigen. Communicatie en veiligheid zijn dus gegarandeerd."

Kurt Danneel, 
General Manager, Televic Healthcare Solutions

Contacteer ons!

Bent u op zoek naar specifieke informatie over verpleegoproep of mogelijke integraties? Of wenst u een project met ons te bespreken?