Assistentiewoningen

Discrete veiligheid en comfort, zowel binnen als buiten de muren van de flat.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Absolute vrijheid met nodige discretie

Dat bewoners van assistentiewoningen vragen naar discretie maar ook absolute vrijheid is geen geheim. Televic heeft door eigen ontwikkeling en integraties met strategische partners er voor gezorgd dat elke bewoner deze veiligheid en oproepmogelijkheden kan hebben binnen de flat, overal in het gebouw maar ook buiten…eender waar!

Veiligheid eerst

Dat een flat vooral comfortabel moet zijn voor de bewoner heeft Televic begrepen. Daarom integreren wij, op een voor de doelgroep aangepaste manier een groot aantal comfortfuncties zoals videofonie, aangepaste domotica, draadloze sturingen.

Comfort voor bewoners

De bewoners willen zich vooral veilig voelen. Daarom hebben wij onze noodoproepssyteem uitgebreid met een aantal scenario’s die detecteren of de bewoner nog actief is. Daarnaast is de geïntegreerde toegangscontrole en videofonie een veiligheidsbuffer voor de bewoner.

Senioren kiezen vaker voor het semi-zelfstandig wonen in een serviceflat. Ze zijn op zoek  naar een plaats waar ze kunnen genieten van het comfort en privacy van thuis maar toch dicht bij hulpverstrekkers zijn zoals woon- zorgcentra, mantelzorgers, familie of andere. De keuze van een efficiënt en geïntegreerd zorgcommunicatiesysteem is dan ook van cruciaal belang om dit dilemma op te lossen.

Contacteer ons!

Bent u op zoek naar specifieke informatie over verpleegoproep of mogelijke integraties? Of wenst u een project met ons te bespreken?